World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • 실크로드시앤티
  • 실크로드티앤티
  • 실크로드하노이
  • 실크로드비나
Major Business Areas
Admixtures, Accelerator, Flooring Materials, Grinding aids, Plant
홍보영상
SILKROAD NEWS
@sample thumbnail mask

Tổ chức chương trì...2024. 03. 27

Chương trình <Du lịch văn hóa nước ngoài> do SILKROAD tổ chức với mục đích giao lưu văn hóa nước ngoài, đã được tổ chức lại sau 6 năm. Chương trình du lịch văn hóa lần này được tổ chức thành hai đợt, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3, và từ ngày 18 đến 22 tháng 3, với sự tham gia của 100 khách hàng đã luôn ủng hộ và tin tưởng SILKROAD trong suốt thời gian qua.Địa điểm du lịch văn hóa lần thứ 6 là Hà Nội, thủ đô và cũng là trung tâm văn hóa, xã hội, chính trị của Việt Nam. Lịch trình đầu tiên trong chuyến du lịch này bắt đầu từ chuyến đến thăm nhà máy Hải Dương của SILKROAD Hà Nội. SILKROAD Hà Nội là pháp nhân đầu tiên của công ty SILKROAD tại nước ngoài, đóng vai trò là bàn đạp đưa SILKROAD trở thành doanh nghiệp cung cấp phụ gia xây dựng vươn ra thế giới. Công ty đã tham gia vào các dự án xây dựng mang tính biểu tượng của Hà Nội như tòa Landmark 72, Lotte Center Hà Nội,... và có sự đóng góp không nhỏ trong dự án xây dựng SOC của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ bùng nổ...
  • Research Accomplishments
  • Awards
  • Company Magazine
  • Culture and Arts