World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
Khái quát trạm nghiên cứu
Khái quát trạm nghiên cứu

Đội nghiên cứu SILKROAD đã đóng góp tích cực cho sự phát triển vật liệu xây dựng thông qua kĩ thuật khác biệt hóa. Chúng tôi đang cố gắng hết mình cho sự cải tiến để có thể đem đến những giải pháp tốt nhất phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Sau khi thành lập viện nghiên cứu, năm 1998 các chuyên gia nguyên vật liệu bê tông, hóa học & đại phân tử đã thực hiện nghiêm chỉnh các nghiên cứu và thí nghiệm, đồng thời tiến hành cải tiến ủy thác với các cơ quan nghiên cứu của các cấp đại học và chính phủ.

SILKROAD đang đạt được tăng trưởng kĩ thuật tương xứng với các doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế thông qua việc đào tạo nhân tài và đầu tư tập trung trong lĩnh vực R&D. Chúng tôi sẽ không dừng lại với việc theo kịp kĩ thuật mang tính quốc tế. SILKROAD đang chuyên tâm với trách nhiệm và tầm nhìn là "Doanh nghiệp quốc tế hàng đầu về vật liệu xây dựng", "Doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển xây dựng thông qua kĩ thuật tiên tiến bậc nhất."

Sơ đồ tổ chức
Trung tâm nghiên cứu Pyeongtaek R&D dự định sẽ được chuyển về trung tâm Giheung với những trang thiết bị tân tiến hiện đại nhất vào cuối năm 2018.
Lĩnh vực nghiên cứu
Trung tâm R&D
Giheung
Phụ gia hóa học, Phụ gia đặc thù
Trung tâm R&D
Pyeongtaek
Phụ gia chân không, Phụ gia trợ nghiền
Trung tâm R&D
Taean
Chất lỏng đông kết nhanh, Phụ gia dạng bột, Phụ gia giảm nước tính năng cao (phụ gia siêu dẻo),
Chất chống thấm, Vật liệu chịu nhiệt, Vật liệu sàn, Coating Materials, Grout
Địa chỉ
Trung tâm R&D
Giheung
Địa chỉ 274-48, Saeun-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL +82.31.281.0880 FAX +82.31.281.0890
Trung tâm R&D
Pyeongtaek
Địa chỉ 68, Asan valley dong-ro, Dunpo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea
TEL +82.43.533.8851 FAX +82.43.534.8876
Trung tâm R&D
Taean
Địa chỉ 341-16, Woni-ro, Taean-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do, Korea
TEL +82.43.672.8877 FAX +82.43.672.8879
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm