World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
SLIKROAD VINA
Landmark 81

Landmark 81

Tham khảo các dự án tiêu biểu
Tên công trình Nhà thầu chính Loại sản phẩm
Landmark 81 COTECCONS ROADCON®-SR5000F
Công trình thiết lập mở rộng cống thoát nước Hồ Chí Minh POSCO E&C ROADCON®-PCR3000
ROADCON®-SPR1500
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm