World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
SLIKROAD T&D
Lĩnh vực kinh doanh
Tunnel Phụ gia đông
kết nhanh dạng lỏng
Phụ gia đông kết nhanh nhóm aluminate
Phụ gia đông kết nhanh nhóm Alkali-free settlement
Phụ gia đông kết nhanh cường độ cao Alkali-free
Phụ gia dạng bột Phụ gia dạng bột tính năng cao
Phụ gia giảm nước
tính năng cao
(Phụ gia siêu dẻo)
PCE
Phụ gia hóa học khác
Chất chống thấm
hóa học
Chất chống thấm đường hầm
Chất chống thấm dạng sơn phủ
Zibo và clay liner
Chất chịu nhiệt
đường hầm hóa học
Chất liệu chống cháy
Vật liệu sàn Sơn Polyurethane Ucrete®
Epoxy ROADPOXY®
Ceramic ROADCON® – HB
Urethane SILKTHANE®
Các vât liệu khác trong
thi công sàn
Vữa Vữa không co ngót cường độ cao
Vữa không co ngót chất lượng cao
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm