World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
SLIKROAD T&D
Lĩnh vực kinh doanh
Tunnel Phụ gia đông
kết nhanh dạng lỏng
Phụ gia đông kết nhanh nhóm Alkali-free
Phụ gia đông kết nhanh nhóm Aluminate
Phụ gia dạng bột Phụ gia dạng bột tính năng cao
Phụ gia giảm nước
tính năng cao
(Phụ gia siêu dẻo)
PCE
Phụ gia hóa học khác
Chất chống thấm
hóa học
Vật liệu chống thấm dùng cho đường hầm
Vật liệu sàn Sơn Polyurethane UCRETE®
Epoxy ROADPOXY®
Urethane SILKTHANE®
Vật liệu sàn
Ceramic
ROADCON®– HB
Vữa Vữa hoàn thiện
cho sàn sưởi
Phương pháp làm ẩm với vữa hiệu suất và cường độ cao
Thi công Sơn Sơn tường, sàn
Thi công theo
phương pháp làm ẩm
Vữa trát, chống nước, xây cất bằng gạch đá, etc.
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm