World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
SLIKROAD C&T
Lĩnh vực kinh doanh
Bê tông

Phụ gia

hóa học
PCE
Phụ gia giảm nước hiệu suất cao
Chất AE
Phụ gia
đặc thù
Phụ gia cho bê tông cường độ cao sớm (PES3000)
Phụ gia dùng cho cát nghiền (PCM2000)
Phụ gia chống ăn mòn (PCI3000)
Phụ gia chống nứt gãy (PCR)
Phụ gia cho bê tông đúc sẵn và cọc PHC (PR)
Phụ gia hóa học cho môi trường nóng (PFR3000)
Phụ gia đông kết siêu chậm
Phụ gia chống rửa trôi
Phụ gia hóa học dùng cho nhà máy điện hạt nhân
Phụ gia
chân không
Silica Fume
Tro bay (FLY-ASH)
Plant  
Vữa Phụ gia đặc biệt Loại giảm nứt gãy (BTM3000)
Xi măng Phụ gia
trợ nghiền
Phụ gia trợ nghiền thông thường
Phụ gia trợ nghiền tính năng cao
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm