World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
SLIKROAD C&T
Địa chỉ

Trụ sở chính

Địa chỉ 9th, 15th Fl., (Landmark Tower) 308, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea
TEL +82.2.2057.0114 FAX +82.2.2057.6060

실크로드시앤티 기흥연구소

Địa chỉ 274-48, Saeun-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL +82.31.281.0880 FAX +82.31.281.0890

Nhà máy Pyeongtaek

Địa chỉ 68, Asan valley dong-ro, Dunpo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea
TEL +82.41.533.8877 FAX +82.41.533.8888

Nhà máy Jeju

Địa chỉ 61, Geumneungnonggong-gil, Hallim-eup, Jeju-si, Jeju-do, Korea
TEL +82.64.772.2114 FAX +82.64.772.2266
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm