World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
SLIKROAD C&T
Tham khảo các dự án tiêu biểu
Cầu Incheon

Cầu Incheon

Cầu Geoga

Cầu Geoga

Tên công trình Nhà thầu chính Loại sản phẩm
Đê chắn sóng Jeju Samsung C&T ROADCON®-PCI3000
Tường cảng mới Sae Man Geum Công ty xây dựng POSCO ROADCON®-HR1500
ROADCON®-SR3000F
Ilsan Doosan We've the Zenith Công ty xây dựng Doosan ROADCON®-SR3000F
Lotte World Tower Công ty xây dựng Lotte ROADCON®-SR3000F
ROADCON®-HR1000
Silica fume
Cầu Incheon Samsung C&T ROADCON®-SR3000F
Cầu Geoga Công ty xây dựng Daewoo ROADCON®-SR3000F
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm