World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
SLIKROAD VINA
Lĩnh vực kinh doanh
Bê tông Phụ gia
hóa học
PCE
Phụ gia giảm nước
Chất AE
Phụ gia
đặc thù
Phụ gia dùng cho xỉ lò cao
Phụ gia dùng cho bê tông đúc sẵn và cọc PHC (PR)
Phụ gia chống ăn mòn (PCI3000)
Phụ gia chống nứt gãy (PCR)
Phụ gia hóa học cho môi trường siêu nóng (PFR3000)
Phụ gia dùng cho cát nghiền (PCM2000)
Phụ gia đông kết siêu chậm
Phụ gia chống rửa trôi
Phụ gia hóa học cho nhà máy điện hạt nhân
Xi măng Phụ gia
trợ nghiền
Phụ gia trợ nghiền thông thường
Phụ gia trợ nghiền tính năng cao
Vật liệu xây dựng Hệ vữa rót Vữa rót không co ngót/Vữa sửa chữa/Vữa tự san phẳng
Hệ keo dán gạch Keo dán gạch thường/Keo dán gạch loại C1/Keo dán gạch loại C2
Hệ chống thấm Vữa chống thấm cơ bản
Chất hoàn thiện Chất hoàn thiện bê tông/Chất hoàn thiện tường/Chất hoàn thiện bề mặt
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm