World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
SLIKROAD HANOI
Địa chỉ

Văn phòng kinh doanh Hà Nội

Địa chỉ R.516 Charm Vit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Việt Nam
TEL +84.243.552.7777 FAX +84.243.556.6000

실크로드 다낭 영업소

Address 58-60 Tran Van Tra, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City, Vietnam
TEL +84.236.367.5799 FAX +84.243.556.6000

Nhà máy Hải Dương

Địa chỉ Lô XN 46-4 Khu công nghiệp Đại An, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
TEL +84.220.355.5500 FAX +84.220.355.5505
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm