World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
SLIKROAD C&T
Khái quát công ty

SLIKROAD C&T 전경 이미지

Thông qua nền tảng kinh nghiệm và kĩ thuật tích lũy được trong suốt 40 năm qua SILKROAD C&T tự hào là
doanh nghiệp vật liệu hàng đầu trong nước đã cùng đồng hành với lịch sử phát triển kĩ thuật xây dựng Hàn Quốc.
SILKROAD được đánh giá là doanh nghiệp uy tín nhất trong và ngoài nước với dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật khác biệt hóa cùng với
các sản phẩm ưu việt như phụ gia bê tông, phụ gia đặc thù, phụ gia chân không, phụ gia trợ nghiền, plant…
Tên công ty SILKROAD C&T Co., Ltd.
Năm thành lập Năm 1983
Lĩnh vực kinh doanh Phụ gia hóa học, Phụ gia đặc thù, Phụ gia chân không, Phụ gia trợ nghiền, Plant
Trụ sở chính

9th, 15th Fl., (Landmark Tower) 308, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea

 • TEL +82.2.2057.0114
 • FAX +82.2.2057.6060
Trung tâm R&D
Giheung

274-48, Saeun-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea

 • TEL +82.31.281.0880
 • FAX +82.31.281.0890
Nhà máy
Pyeongtaek

68, Asan valley dong-ro, Dunpo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea

 • TEL +82.41.533.8877
 • FAX +82.41.533.8888
Nhà máy
Jeju

61, Geumneungnonggong-gil, Hallim-eup, Jeju-si, Jeju-do, Korea

 • TEL +82.64.772.2114
 • FAX +82.64.772.2266
 • Liên hệ khách hàng
 • Bản tin công ty
 • Văn hóa và nghệ thuật
 • giới thiệu sản phẩm