World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
Chia sẻ kinh doanh

  Ý niệm kinh doanh của SILKROAD là “Thông qua sự phát triển của cá nhân để góp phần vào sự đi lên cho công ty, quốc gia, xã hội và cả nhân loại”. Công ty không ngừng đẩy mạnh lợi nhuận kinh doanh và cũng đang nỗ lực thúc đẩy sẻ chia cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

  Tất cả hãy cùng nhau mơ ước, để giấc mơ đẹp này có thể trở thành hiện thực trên toàn thế giới thì SILKROAD sẽ phải cống hiến hết sức mình vào các hoạt động xã hội cộng đồng và các hoạt động đóng góp cho xã hội.

  • Concert đồng hành
  • Mecenat
  • Cộng đồng Hàn Quốc - Ả Rập
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm