World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
Giải thưởng đối ngoại
상장 샘플이미지
STT Ngày trao thưởng Đơn vị tổ chức Tên giải thưởng
25 02.2024 Bộ Chiến lược và Tài chính Bằng khen của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính cho hạng mục Trách nhiệm cống hiến xã hội
24 02.2024 Hội Nhà báo Hàn Quốc Bằng khen cho hạng mục Trách nhiệm cống hiến xã hội trong Chiến dịch cống hiến xã hội Nhân thêm hạnh phúc lần thứ 14
23 01.2024 Bộ Lao động
Hàn Quốc
Doanh nghiệp quản trị nhân lực tốt nhất
22 08.2023 Nhật báo Dong-A Chiến dịch đồng cảm quốc gia năm 2023 Giải thưởng quản trị vì cộng đồng ở hạng mục quản lý ESG
21 08.2023 Bộ Môi Trường Nhận giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Môi trường ở hạng mục quản lý ESG
20 01.2022 Bộ Lao động
Hàn Quốc
Doanh nghiệp quản trị nhân lực tốt nhất
19 11.2021 Bộ Tài nguyên,
Thương mại và Công nghiệp
Chủ tịch Park Min Hoan được trao Huân chương Tháp vàng Công nghiệp tại Đại hội năng suất sản xuất Quốc gia
18 08.2021 Bộ Y tế và Phúc lợi Giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi trong lĩnh vực cống hiến xã hội
17 08.2021 Nhật báo Dong-A Giải thưởng Kinh doanh Bền vững tại Đại hội Kinh doanh đồng hành Quốc gia năm 2021
16 12.2020 Bộ Tuyển dụng và Lao động Giải nhất Môi trường làm việc tiêu biểu năm 2020 - lĩnh vực Bồi dưỡng nhân tài
15 12.2019 Bộ liên doanh doanh nghiệp vừa và nhỏ Giải thưởng doanh nghiệp liên doanh 100 tỷ
14 12.2019 Tổ chức thương mại quốc tế Hàn Quốc Giải thưởng Xuất khẩu 50 triệu USD
13 09.2019 Bộ Tuyển dụng và Lao động Giải nhất Môi trường làm việc thân thiện, kinh doanh mẫu mực năm 2019 - lĩnh vực Nhân tài kinh doanh
12 11.2018 Phòng hội nghị thương mại và công nghiệp Được bình chọn là doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt
11 04.2016 Bộ Lao động
Hàn Quốc
Doanh nghiệp quản trị nhân lực tốt nhất
10 12.2014 Tổ chức thương mại
quốc tế Hàn Quốc
Giải thưởng Xuất khẩu 30 triệu USD
9 12.2014 Bộ Bình đẳng
giới và gia đình
Doanh nghiệp có tập san nội bộ đẹp nhất tại Lễ trao giải truyền thông Hàn Quốc
8 11.2014 Bộ Thương mại,
Công Nghiệp và
Năng Lượng
Giải thưởng Xuất sắc tại Lễ trao giải các phát minh công nghệ mới
7 11.2012 Đại Sứ Quán
Hàn Quốc tại Việt Nam
Giải thưởng doanh nghiệp vì cộng đồng tại Việt Nam
6 09.2012 Bộ Kiến thức Kinh tế Chủ tịch Park Min Hoan được trao Huy Chương công nghiệp tại Lễ trao giải năng suất lao động quốc gia
5 09.2012 Bộ Kiến thức Kinh tế Giải thưởng Doanh nghiệp đứng đầu tại Lễ trao giải năng suất lao động quốc gia
4 12.2011 Tổ chức thương mại
quốc tế Hàn quốc
Nhận giải thưởng xuất khẩu đạt mức 20 triệu USD
3 05.2011 Bộ Kiến thức Kinh tế Giải thưởng TOP 300 WORLD CLASS
2 12.2008 Tổ chức thương mai
quốc tế Hàn quốc
Giải thưởng Xuất khẩu 10 triệu USD
1 11.2006 Bộ Thương mại,
Công nghiệp và năng lượng
Được khen thưởng chính thức bởi bộ Thương mại, công nghiệp và năng lượng
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm