World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
SLIKROAD T&D
Khái quát công ty

SILKROAD T&D là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực vật liệu sàn CN và vật liệu XD Tunnel.
Chúng tôi đang cấp hàng cho thị trường xây dựng Hàn Quốc trong hệ
thống sàn UCRETE® của BASF,
doanh nghiệp hóa học lớn nhất thế giới.
Tên công ty SILKROAD T&D Co., Ltd.
Năm thành lập Năm 2010
Lĩnh vực kinh doanh Phụ gia đông kết nhanh, Phụ gia bột, phụ gia giảm nước tính năng cao (phụ gia siêu dẻo),
Chất chống thấm, Vật liệu sàn, Coating Materials, Vữa, Thi công
Trụ sở chính

15th Fl., (Landmark Tower) 308, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea

  • TEL +82.2.2057.6910
  • FAX +82.2.2057.2006
Nhà máy
Taean

341-16, Woni-ro, Taean-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do, Korea

  • TEL +82.41.672.8877
  • FAX +82.41.672.8879
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm