World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
Đạo lý kinh doanh

Tất cả các nhân viên của SILKROAD nỗ lực tuân thủ các quy tắc đạo đức, pháp luật bằng hoạt động kinh doanh 1 cách có đạo lý. Chúng tôi cũng đang triển khai không ngừng các hoạt động hướng đến kinh doanh có đạo lý như tiến hành xây dựng và đào tạo hệ thống giúp hình thành nên nhận thức giá trị quan đúng đắn và cách ứng xử đúng mực.

Tất cả các cán bộ công nhân viên của SILKROAD đều cố gắng hết sức để tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp cũng như pháp luật trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh này, công ty đã liên tục có những hoạt động kinh doanh đa dạng như cung cấp đào tạo về triết lý kinh doanh hoặc áp dụng những hệ thống liên quan để giúp các cán bộ và nhân viên của công ty có thể phát triển những giá trị đúng đắn và nhận thức nhân văn về đạo đức trong kinh doanh.

SILKROAD sẽ áp dụng những quy chế về quản trị kinh doanh có đạo đức để có thể phát triển và trở thành một doanh nghiệp kinh doanh trong sạch, minh bạch và đáng tin cậy cho khách hàng.

Nhân viên

SILKROAD đang hình thành nên văn hóa doanh nghiệp có đạo lý tạo nên sự tôn trọng giữa các nhân viên, mọi người đều phân biệt rõ ràng công tư minh bạch,đều cảm thấy tự hào vì bản thân là một thành viên của công ty.

Cổ đông

SILKROAD luôn nỗ lực để chiếm lĩnh được niềm tin của các cổ đông dựa trên việc nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng cách kinh doanh có hiệu quả, tạo dựng tính minh bạch.

Khách hàng

SILKROAD luôn tôn trọng ý kiến của khách hàng nhưng cũng luôn cố gắng tránh các giao dịch không thỏa đáng. Thông qua đó chúng tôi hy vọng nhận được lòng tin từ khách hàng và cùng phát triển vững mạnh hơn nữa.

Xã hội

SILKROAD nỗ lực hết mình vì sự phát triển quốc gia bằng việc tuân thủ trách nhiệm kinh tế & pháp luật, kinh doanh đúng theo quy chuẩn xã hội. Ngoài ra chúng tôi cố gắng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để tạo nên một thế giới tốt đẹp.

  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm