World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
Đạo lý kinh doanh

Tất cả các nhân viên của SILKROAD nỗ lực tuân thủ các quy tắc đạo đức, pháp luật bằng hoạt động kinh doanh 1 cách có đạo lý. Chúng tôi cũng đang triển khai không ngừng các hoạt động hướng đến kinh doanh có đạo lý như tiến hành xây dựng và đào tạo hệ thống giúp hình thành nên nhận thức giá trị quan đúng đắn và cách ứng xử đúng mực.

Tất cả các cán bộ công nhân viên của SILKROAD đều cố gắng hết sức để tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp cũng như pháp luật trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh này, công ty đã liên tục có những hoạt động kinh doanh đa dạng như cung cấp đào tạo về triết lý kinh doanh hoặc áp dụng những hệ thống liên quan để giúp các cán bộ và nhân viên của công ty có thể phát triển những giá trị đúng đắn và nhận thức nhân văn về đạo đức trong kinh doanh.

SILKROAD sẽ áp dụng những quy chế về quản trị kinh doanh có đạo đức để có thể phát triển và trở thành một doanh nghiệp kinh doanh trong sạch, minh bạch và đáng tin cậy cho khách hàng.

  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm