World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
SLIKROAD T&D
Địa chỉ

Trụ sở chính

Địa chỉ 15th Fl., (Landmark Tower) 308, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea
TEL +82.2.2057.6910 FAX +82.2.2057.2006

Nhà máy Taean

Địa chỉ 341-16, Woni-ro, Taean-eup, Taean-gun, Chungcheongnam-do, Korea
TEL +82.41.672.8877 FAX +82.41.672.8879
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm