World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD TỔ CHỨC HỘI THẢO KỸ THUẬT SILKROAD LẦN THỨ 12 NĂM 2019 SILKROAD T&D|2019/12/16

Hi tho Công ngh SILKROAD ln th 12 năm 2019 đã được t chc ti Novotel Suwon vào ngày 12 tháng 12 năm 2019. Hi tho công ngh này được đng t chc bi SILKROAD C&T và SILKROAD T&D, tiếp ni thành công ca hi tho ln th 11 va qua. Phn 1 ca hi tho bt đu vi phn gii thiu công ty SILKROAD và thi gian gii thiu sn phm UCRETE ca BASF, mt vt liu sàn công nghip cht lượng cao. Tiếp theo đó là phn gii thiu ph gia kh vết nt, ph gia dùng cho va và cát nghin.

  

Chương trình tic ti tiếp theo được m đu bng sân khu Trot ca ca sĩ Ji-won Lee và n th nhc Trot Hong Jin-young. Hai ca sĩ đã thu hút s c vũ t khách hàng vi k năng ca hát tuyt vi và màn biu din vô cùng n tượng. Theo sau đó là chương trình bc thăm trúng thưởng, tng cng chín khách hàng t hi tho may mn nhân được các phn quà đa dng và phong phú như phiếu mua hàng đin t ca Samsung, tăng them phn hp dn cho hi tho.

 

SILKROAD đã gp g khách hàng bng cách t chc các hi th nhiu khu vc khác nhau như Gwangju, Seoul, Busan và Suwon trong năm nay. SILKROAD cũng có kế hoch c gng giao tiếp vi đơn v ngành thông qua các hi tho công ngh kết hp nhiu chương trình ngh thut vào năm tiếp theo.

List
send mail