World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD PHÁT HÀNH TẠP CHÍ THƯỜNG NIÊN VOL. 9 SILKROAD HANOI|2020/01/07

 


 

Theo đnh k hàng năm, SILKROAD đã phát hành tp chí mùa đông Vol. 9, xut bn vào 31/12/2019. 

  

Vi ch đ “Nhng đường hm kết ni nim vui”, SILKROAD Magazine mang đến cho đc gi cái nhìn tng quan v s phát trin ca hm đường b và vai trò ca chúng trong quy hoch h tng giao thông c nước, ngoài ra còn tng kết v nhng công trình hm đường b tiêu biu nht ti Vit Nam và trên thế gii. 

 

Đi cùng vi đó là bài gii thiu sn phm “Ph gia đông kết nhanh không kim thân thin vi môi trường dung cho bê tông phun LF3000”. Đây là dòng ph gia được nghiên cu và phát trin ti SILKROAD T&D thích hp vi các công trình đường b/ hm đường b, trong bi cnh xây dng ti Vit Nam. 

 

Như thường l, tp chí SILKROAD Vol. 9 cũng đưa đến các hot đng sôi ni ca công ty như: Đại hi Billiards ngành xây dng cup SILKROAD ln th nht ti Vit Nam” được t chc vi SILKROAD VINA JSC ti thành ph H Chí Minh vào tháng 9/2019, đi cùng vi đó là “Hi tho KHoa hc K thut Ph gia Bê tông ln th 6 và 7” được t chc ti hai min do SILKROAD HANOI JSC và SILKROAD VINA JSC ln lượt đăng cai vào tháng 10 và tháng 11/2019. Các hot đng ca SILKROAD như phng vn Trưởng nhóm kinh doanh 3 ca SILKROAD VINA JSC – anh Nguyn Hu Nghiêm, trao thưởng cho nhân viên xut sc, lp văn phòng mi ti Đà Nng cũng như được vinh danh ti gii thưởng đi ngoi cũng  được đ cp đến trong ni dung tp chí.  


Bên cnh đó là bài phng vn v đi tác thân thiết ca SILKROAD – Bê tông Minh Tâm v quan h và tm nhìn chung gia hai công ty, các ni dung v đi sng và du lch như phng vn Sơn Tùng MTP, xu hướng eco-green bo v môi trường và các hình nh xinh đp ca thành ph.

 

[SILKROAD MAGAZINE VOL.9] ← Click

 

 

List
send mail