World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Hội thảo khoa học về phụ gia bê tông lần thứ nhất SILKROAD HANOI|2010/11/22

 

 

Công ty cổ phần SILKROAD HANOI chủ quản tổ chức <hội thảo khoa học phụ gia tông> ngày 18/11/2010 tại khách sạn Daewoo Nội.

 

 Hội thảo khoa học phụ gia tông lần này đã được đưa ra thảo luận về phụ gia tông thế hệ mới áp dụng phụ gia tông độ cứng cao. Trong hội thảo này đã được những tính tích cực của mọi người tham gia thành công tốt đẹp.

 

List
send mail