World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Thành công trong việc phát triển chất làm giảm nứt gãy kỹ năng phức hợp SILKROAD C&T|2016/12/16  Cht làm gim nt gãy k năng phc hp PCR3000 có kh năng làm gim mt cách đt phá s nt gãy phát sinh ra bi s co giãn kích thước bê tông đã được phát trin chung qua nghiên cu ca các công ty Hàn Quc.

  Nhng người trong gii cho biết “SILKROAD C&T cùng vi Xây dng Dusan, Xây dng Lotte, Xây dng Posco tham gia mt nghiên cu nm trong ch đ “Doanh nghip hóa k thut giao thông quc th” đã bo đm được mt k thut mi va khá tit kim khi so sánh vi các chế phm nhp khu nước ngoài va có tính năng gim s co li mt cách ưu vit.

  Các sn phm gim co giãn sn có đã ni tiếng thì hot đông theo phương thc làm gim sc kéo phát sinh ca hơi nước bc hơi trong quá trình trao đi nước thì có đim yếu là khi sn xut phi cho vào cht lưu đng hóa và cht gim co giãn có tính năng gim nt gãy đ ci thin tính tác nghip khi dàn xi măng mt cách riêng r. Hơn na do vn đ giá c, ti th trường ngành ngh đc thù này ch được s dng mt cách hn chế trên xi măng mà thôi.

  Thế nhưng vi chế phm được phát trin ln này cùng vi phương thc cũ, vì gim được sc kéo ca b mt vết nt bế tông nên tính năng gim nt gãy được cường đi hóa. Không ch như vy giá c còn tiết kim hơn sn phm nhp khu, tính ng dng ca cu to bê tông bình thường tng xy ra nhiu vn đ nay có s ci thin, dĩ nhiên các vết nt gãy cũng được gim thiu mt cách đt phá. Tính lưu đng và tính năng gim nt gãy được hp nht trong chế phm này, qua đó cho thy s đơn gin hóa vic chế to bê tông theo cách cũ (tng phi cho vào nhiu loi chế phm khác nhau trong quá trình sn xut).

  Trong gii xây dng, sn phm gim nt gãy k năng phc hp này thông qua k thut mi có trin vng ngăn nga s nt gãy trong cu trúc và tăng cường đ bn, giúp kéo dài tui th ca cu trúc. 

List
send mail