World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD, được phòng Thương Mại - Công nghiệp Hàn Quốc bình chọn là "Doanh nghiệp tốt nhất" SILKROAD|2018/11/27

 

 

Vào ngày 13 va qua SILKROAD C&T vinh d được bình chn là mt trong nhng “doanh nghip đáng làm vic nht” do cng đng 5 cơ quan uy tín là Job Planet, vin Con người, cơ quan d liu doanh nghip Quc Gia, vin thông tin vic làm Hàn Quc và phòng Thương Mi - Công nghip Hàn Quc bình chn. Trong cubình chn “Doanh nghip có môi trường làm vic tt nht” ln này phòng Thương mi - Công nghip Hàn Quc đã phn ánh đánh giá thông qua hai khía cnh: đánh giá v năng lc và đánh giá v s tn ty trong công vic da trên các tiêu chí như lương bng, phúc li, kh năng - cơ hi thăng chc, văn hóa doanh nghip, s cân bng gia công vic và cuc sng, năng lc nhân viên, t l tiến c ca nhân viên, kh năng trưởng thành và tm nhìn, triết lí ca CEO đ chn ra nhng doanh nghip xng đáng nht.

 

 

 

 

List
send mail