World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD HANOI JSC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO KHOA HỌC KỸ THUẬT PHỤ GIA BÊ TÔNG LẦN THỨ 6 NĂM 2019 SILKROAD HANOI|2019/10/26

 

 


 

SILKROAD HANOI JSC đã t chc s kin “Hi tho Khoa hc K thut Ph gia bê tông ln th 6 năm 2019 ti khách sn Grand Plaza Hanoi.

 

Hôi tho đươc tiến hành trong vòng 3 tiếng t 9h sáng ngày 26 tháng 10 năm 2019 vi hai phn thuyết trình gây được nhin tượng: “So sánh các tiêu chun v xi măng và cht ph gia gia các quc gia trên thế gii” do Giáo sư – Tiến sĩ Kim, Sang Cheol trình bày và ni dung “K thut v Ph gia hóa do cho xi măng được làm rõ dưới s trình bày ca Tiến sĩ Kim, Jung Sun.

 

Ti phn 2, hi tho chng kin s xut hin ca ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Soprano Diu Thúy Sao Mai vi nhng màn biu din hoành tráng, đã gây n tượng vi khách hàng tham d. Cui hi tho là chương trình Bc thăm trúng thưởng. Ch trong vòng ít phút, nhng gii thưởng giá tr như đin thoi Samsung Galaxy Note 10 , TiVi Samsung Smart TV 4K 50 inches cùng máy tính bng Samsung Tab A 8.0 S Pen đã nhanh chóng tìm ra ch nhân may mn.

 

Thông qua hi tho vi s tham gia ca hơn 300 khách mi lân này, SILKROAD hy vng to dung mi quan h bn vng đng thi tr thành nhà cung cp ph gia vi dch v và cht lượng thân thin hàng đu đi vi khách hàng.

 

List
send mail