World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD TỔ CHỨC HỘI THẢO KỸ THUẬT SILKROAD LẦN THỨ 11 NĂM 2019 SILKROAD T&D|2019/11/04

 

 

 

Ngày 30 tháng 10 năm 2019 va qua SILKROAD T&D đã t chc <Hi tho khoa hc k thut ln th 11> ti khách sn Lotte Busan. Đây là ln đu tiên SILKROAD C&T và SILKROAD T&D cùng phi hp t chc hi tho, điu này mang li ý nghĩa hết sc lo ln. Hi tho được bt đu bng phn 1 gii thiêu công ty SILKROAD và phn thuyết trình v vt liu sàn ca SILKROAD T&D. Tng giám đc ca BASF ti Đông Á đã gii thiu ngn gn v BASF, công ty hóa cht ln nht thế gii và gii thiu UCRETE®, mt vt liu sàn công nghip cht lượng cao. Sau đó là phn phát biu v ph gia ca SIKLROAD C&T bao gm gii thiu các cht kh vết nt, ph gia cho va và ph gia cho cát nghin.

​Th 2 là phn d tic vi sân khu trot ca Kim Na-hee người được xếp hng trong top 5 trong chương trình truyn hình 'Miss-trot' và ca sĩ nhc Trot quân đi Ji-won Lee. Kim Na-hee và Ji-won Lee thu hút s c vũ ca khách hàng vi k năng hát và k năng sân khu chuyên nghip. Chương trình bc thăm may mn đươc t chc sau tic ti, tng cng 8 khách hàng t hi tho đã nhn được các sn phm đa dng và phong phú, như phiếu mua hàng đin t ca Samsung, góp phn thú v cho s kin.

 

Đồng thi, SILKROAD cũng d kiến s t chc hi tho k thut SILKROAD ln th 12 vào ngày 12 tháng 12 ti khách sn Novotel Suwon. Bng nhng chương trình hi tho k thut và ngh thut đc sc, SILKROAD luôn n lc đ không ngng kết ni vi khách hàng và các đơn v liên quan.  

 

 

 

 

List
send mail