World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD VINA JSC phát hành tạp chí nội bộ bản mùa hè Vol.8 SILKROAD VINA JSC|2019/09/04

 

 

Tháng 8 năm 2019, SILKROAD VINA JSC đã chính thc phát hành tp chí bn mùa hè Vol.8. Tp chí ln này vi ch đ “Hàng không trên con đường kết ni thế gii, Xây dng hàng không Vit Nam hin ti và tương lai bao gm nhiu bài viết tiêu biu liên quan đến ch đ như “S biến hóa ca hàng không Vit Nam theo tng thi k, Top 05 sân bay tt nht thế gii”.

 

Tp chí ln này cũng gii thiu ti quý đc gi sn phm ph gia chuyên dùng cho thi tiết cc nóng ROADCON®-PFR3000. Bên cnh đó còn cung cp nhiu tin tc thú v v gii trí như “Messi Vit Nam – Nguyn Công Phượng trên con đường tr thành cu th quc tế”, nht kí kiến trúc “Singapore: Bo tàng kiến trúc đy sáng to”, văn hóa m thc truyn thng ca người Hàn”.

 

Cùng các tin tc liên quan đến s kin được công ty d đnh t chc trong năm 2019 như “SILKROAD chun b t chĐại hi Billiards Cup SILKROAD ln t 1 năm 2019, Hi tho k thut ph gia bên tông năm 2019”.v.v.

 

List
send mail