World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Phát triển nguyên liệu phụ gia bê tông SILKROAD C&T, đóng góp thành công bơm bê tông dọc 300m cho .. SILKROAD C&T|2011/03/11
Phát triển nguyên liệu phụ gia tông SILKROAD C&T, đóng góp thành công bơm tông dọc 300m cho công ty xây dựng Doosan

Ngày 8/3/2011 Công ty xây dng Doosan, SILKROAD C&T và cng đng tòa nhà phc hp cao nhât Heaundae Busan “Doosan We've the Zenith” đã thành công bơm bê tông dc cao 300m vi đ cng cao nht ca bê tông mác 120Mpa (Mega pascal) ti hin trường trong nước đu tiên.

 

 

 

List
send mail