World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Tổ chức giao lưu văn hóa Hàn Quốc lần 1 SILKROAD HANOI|2011/04/20  SILKROAD HANOI đã tiến hành giao lưu văn văn hóa Hàn Quc ln 1.

  T ngày 12/4/2011 (th 3) đến ngày 17 (th 6), 6 ngày 4 đêm đã din ra chương trình giao lưu văn hóa vi s tham gia ca SILKROAD C&T, đã ghé thăm công ty m và nhà máy Pyeongtaek, đ nm bt được khuynh hướng xây dng ca Hàn Quc và quan sát tình hình sn xut ca trm nghiên cu kĩ thut.

  Cũng ghé thăm các đài thiên văn, núi Namsan và làng truyn thng Hàn Quc, đã có cơ hi đ tri nghim nhng đim thăm quan và văn hóa ca Hàn Quc. Bên cnh đó còn có nhng bui biu din giàu tình cm ti đi đi b và bên h cá.

  SILKROAD HANOI trong tương lai s nhn được s ng h ca khách hàng theo mi quan h vi SILKROAD, Hàn Quc cũng đã truyn tin vượt qua biên gii và chng tc thông qua các s kin đ có th hiu và giao tiếp văn hóa ca nhau. 

List
send mail