World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Đoàn kiểm tra công nghiệp mời sang thăm Hàn Quốc SILKROAD HANOI|2011/04/20


Đoàn kiểm tra công nghiệp Hàn Quốc trong đó 10 người các giám đốc trạm trộn Việt Nam nhận lời mời của công ty SILKROAD đã đi thăm Hàn Quốc ngày 13/4/2011.

Trong thời gian 5 ngày 3 đêm nhận lời mời của đoàn kiểm tra công nghiệp Hàn Quốc đoàn đã đi thăm công ty mẹ SILKROAD C&T, nhà máy Pyeongtaek nghe về tình hình sản xuất sản phẩm của viện nghiên cứu, đây hội để đoàn thăm quan học hỏi kinh nghiệm, văn hóa Hàn Quốc.
List
send mail