World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Chọn lọc những đối tượng doanh nghiệp quán quân SILKROAD HANOI|2011/09/30

  Công ty SILKROAD C&T được chn lc là đi tượng doanh nghip quán quân. T tháng 1/2011 ti ngân hàng xut nhp khu được thông qua s điu tra v h sơ và thc tế ti hin trường công ty SILKROAD đã được chn lc là đi tượng doanh nghip quán quân và có th tr thành mt công ty xut khu toàn cu. 

 

List
send mail