World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Hiệp ước và trao giải cho dự án 300 doanh nghiệp chọn lọc trên thế giới SILKROAD C&T|2011/06/01

  Ngày 24/5/2011 ti Post Tower, Myeong-dong, Seoul b kinh tế - tri thc đã đng ra ch qun hip ước h tr doanh nghip và trao gii cho bui l đi vi d án 300 doanh nghip chn lc trên thế gii.

  Ti đây có s tham gia ca đi din các doanh nghip được chn lc và lãnh đo B kinh tế - tri thc Hàn Quc Choi Jung-Kyung, lãnh đo B kinh tế - tri thc Choi Jung-Kyung đã ch đo trao gii thưởng này. Công ty SILKROAD C&T được la chn cho d án này là nn tng đ tr thành mt công ty toàn cu. 

 

List
send mail