World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD HANOI, lễ trao thưởng doanh nghiệp cống hiến cho xã hội việt nam “Tư tưởng lớn Việt-Han SILKROAD HANOI|2012/11/08

  Ngày 6/11/2012, ti Hà Ni nhân dp t chc l k nim 20 năm mi quan h ngoi giao Hàn Quc – Vit Nam dành gii thưởng ln trao tng cho doanh nghip Hàn quc đu tư ti Vit Nam có nhng cng hiến xã hi.

  L trao gii thưởng ln này do b B kinh tế tri thc và KOTRA t chc, đi din pháp nhân SILKROAD HANOI được trao gii thưởng, “Tư tưởng ln Vit Nam - Hàn quc” 

List
send mail