World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Chủ tịch Park Min Hoan của SILKROAD, được trao tặng giải thưởng doanh nghiệp tại hội nghị phát triển SILKROAD C&T|2012/09/07

 

Ngày 5 tháng 9 năm 2012, Bộ kinh tế tri thức Đại Hàn dân quốc tổ chức tại hội nghị phát triển sản xuất quốc gia với chủ quản Trung tâm Năng suất Hàn quốc, chủ tịch Park Min Hoan được công nhận thành tựu về việc cải thiện năng suất quốc gia được trao tặng giải thưởng doanh nghiệp.

 

List
send mail