World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Hội thảo khoa học chất phụ gia lần thừ 2 năm 2013 SILKROAD HANOI|2013/09/27

 


 

 

  Vào th năm ngày 25 tháng 9 năm 2013, bui <Hi tho khoa hc cht ph gia ln th 2> được t chc bi SILKROAD HANOI cùng vi KOTRA đã din ra ti phòng hi ngh ca Calidas Kaengnam, Hà Ni - Vit Nam.

  Trong hi tho ln này, m đu là bài thuyết trình v tiêu chí điu chnh thi gian đông kết ca bê tông cùng vi bài gii thiu v công ty SILKROAD. Kế đến là bài ging v cht chng g ca giáo sư trường Đi hc xây dng Vit Nam, và tiếp tc tiến hành hi tho khoa hc v cht ph gia dùng Precast ca Vin khoa hc công ngh xây dng Vit Nam IBST.

   Hi tho khoa hc ln này có s tham gia ca 250 người t B giao thông vn ti Vit Nam, Đi s quán Hàn Quc ti Vit Nam, công ty thi công công trình, các v quan khách đã kết thúc thành công tt đp trong s hưởng ng nhit tình ca các bê. 

 ​ 

List
send mail