World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Tổ chức tìm hiểu văn hóa Việt Nam lần thứ 3 SILKROAD C&T|2014/03/03

 


 

  Năm trước ngày 17~21/02/2014, và ngày 24~28, 2 ln tiến hành t chc tìm hiu văn hóa Vit Nam cùng SILKROAD.

  Tìm hiu văn hóa Vit Nam được bt đu ln đu tiên vào năm 2009, SILKROAD bng vic chun b s kin đ nhm báo đáp đi vi nhng thành viên là khách hàng công ty, mi năm có tng cng 100 người tham gia bao gm c nhân viên và công ty khách hàng. Thông qua tìm hiu văn hóa thì mi người hiu được văn hóa con người gia Vit Nam & Hàn quc, đng thi nhn được phn ng rt tt t nhng người tham gia vi nhng màn giao lưu qua li.

  Năm nay, tìm hiu văn hóa Vit Nam ln này là ln 3 đã được tiến hành vi lch trình 5 ngày 3 đêm. Chuyến hi ngoi đu tin ca SILKROAD bt đu là tham quan nhà máy pháp nhân Silkroad Hà ni, đã mang đến thi gian có th quan sát gn gũi nht cuc sng hng ngày ca người dân Vit nam như h Hoàn kiếm và 36 ph phường báni nhng sn phm đa màu đa sc t hàng th công m ngh đến hàng đ c. Đến thăm nơi sinh ca Ch Tch HCM và thăm quãng trường ba đình nơi có cơ quan chính ph, qua đó mi người có cơ hi tìm hiu v chính tr và lch s Vit Nam.

  T HN di chuyn đến Vnh H Long xem múa ri do nhng ngh nhân truyn thng trình din và cũng nhìn thy 1 khía cnh ca nn văn hóa Vit Nam. Và hơn na, khi lên thuyn và phóng cái nhìn toàn cnh vnh H Long nơi được gi là khung cnh thn tiên h phàm, trong không gian đp đ được thiên nhiên ban tng này bn có th hưởng thu cm giác được t do.

  Thông qua chuyến tham quan ln này, đã to cho nhng người tham gia nhng kí c không th quên khi tr v. 

List
send mail