World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Tổ chức tham quan văn hóa Hàn Quốc lần thứ 2 SILKROAD HANOI|2014/06/10

 


 

  SILKROAD HANOI đã t chc chuyến tham quan Hàn quc ln th 2.

  Chuy ến tham quan Hàn quc ln này mi 50 người bao gm nhân viên công ty và khách hàng Vit Nam t ngày 3 tháng 6 (th 3) đến ngày 6 tháng 6 (th 6) SILKROAD t chc s kin này đ báo đáp s ng h ca nhng khách hàng thân thiết, nhm gii thiu thêm v Hàn Quc, vượt qua khong cách biên gii và dân tc đ có th thông hiu và giao tiếp vi nhau.

  Nhng người tham gia đã quan sát cuc sng thc tế ca người dân Hàn Quc và nhìn ngm Landmark đi din Seoul như: bt đu là Namsan Tower, sui nhân to, ch Nam-dae-mun. Và hơn thế na, đã mang đến khong thi gian đ cm nhn gn hơn văn hóa truyn thng và lch s ca Hàn Quc như làng dân tc, cung Gyeongbok, vin bo tang dân tc  quc gia, Insadong, làng c Namsan.

  SILKROAD HANOI hy vng sau này vn gi mi quan h vui v thân thiết và nhân duyên tt đp vi khách hàng.

 ​ 

List
send mail