World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Thực hiện đối thoại và hội thảo nhân viên SILKROAD HANOI năm 2014 SILKROAD HANOI|2014/06/25

 

 

 

  Chương trình đi thoi và hi tho nhân viên SILKROAD HANOI đã được t chc ti huyn đo Cô Tô tnh Qung Ninh vào ngày 21 tháng 6.

 

   Trong ngày đu tiên, các bn nhân viên tham gia tho lun nhit tình vi ch đ mang tên “s phát trin ca SILKROAD HANOI”. Người tham gia đã mang đến rt nhiu ý kiến đa dng v s phát trin cũng như bày t lòng trung thành ca h vi công ty. Sau cuc tho lun, mi người đã có thi gian đoàn kết thêm vi nhau qua Team Building Game b bin Hng Vàn, ngoài ra vic tm bin cũng đã giúp các nhân viên gt đi căng thng. Vào bui ti không khí được đt nóng thêm vi s kin ‘đêm đoàn kết’ làm lan to sc hp dn ca nhân viên công ty.

   Ngày hôm sau vn tiếp tc các bài phát biu v cuc tho lun ca hôm trước và tiến hành trao thưởng. Tiếp đó là thi gian t do tri nghim và cui cùng khép li hi tho.

   Các nhân viên đã có thi gian đáng đ cùng nhau tri nghim nh chương trình đi thoi và hi tho năm 2014 ln này.

 ​ 

List
send mail