World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI HÀN QUỐC SILKROAD HANOI|2017/10/02  Tại SILKROAD việc đào tạo nhân viên đã trở thành thông lệ thường niên. Hàng năm, các nhân viên xuất sắc của SILKROAD HANOI đều được cử sang công ty mẹ SILKROAD C&T nhằm nâng cao các kỹ năng chuyên môn và nắm bắt thêm kiến thức về sản phẩm. Từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2017 vừa qua, nhân viên kinh doanh xuất sắc Đỗ Đình Tần của phòng kinh doanh và cán bộ kỹ thuật từ phòng quản lý chất lượng QC Nguyễn Văn Căng đã có cơ hội được sang Hàn Quốc học tập và nghiên cứu cũng như tiếp xúc với những kỹ thuật mới từ công ty mẹ. Đây là những chuyến đi đầy trải nghiệm mà SILKROAD luôn muốn đem đến cho các nhân viên của mình, từ đó có thêm kiến thức và kỹ năng để phát triển bản thân, từ đó thêm quyết tâm phát triển sự nghiệp và cống hiến gắn với những bước đi lên của toàn công ty. 

List
send mail