World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD THAM GIA DỰ ÁN 1 NĂM NGHIÊN CỨU ĐẨY MẠNH CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG QUỐC GIA SILKROAD HANOI|2017/09/28  Từ ngày 20-22 tháng 09 năm 2017, tại văn phòng đại diện SILKROAD HANOI đã diễn ra buổi họp “Đánh giá tính năng của chất phụ gia hóa học khi cho thêm vào phosphate, ứng dụng trong điều kiện môi trường nhiệt độ cao”. Đây là hoạt động trong dự án 3 năm nghiên cứu các sản phẩm nhằm đẩy mạnh công nghệ giao thông quốc gia của các tập đoàn lớn về xây dựng như: SILKROAD C&T, Sungshin Vina và Công ty Xây dựng Lotte cùng với viện nghiên cứu uy tín tại Việt Nam về bê tông IBST. SILKROAD rất hân hạnh được là một trong những thành phần tham dự chính cũng như là nơi tổ chức buổi họp xuyên quốc gia của dự án.

List
send mail