World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Đào tạo nhân viên mới kỳ tuyển dụng thứ 9 năm 2018 SILKROAD|2018/04/25

 

 

Vì thế h tương lai SILKROAD, công ty đã t chc k tuyn dng th 9 năm 2018 và chương trình đào to nhân viên mi, bui đào to din ra ti vin phát trin nhân tài Lotte.

 

SILKROAD t chc chương trình đào to ln này nhm giúp cho các nhân viên mi bước chân vào công ty đt 9 s có đy đ nhng k năng đ tr thành nhng nhân viên văn phòng chuyên nghip. Vì mt SILKROAD phát trin vng mnh, có s nhân tài trí tu cao, SILKROAD t chc chương trình đào to đ cho các nhân viên mi được trang b các k năng cn thiết trong công vic cũng như nhanh chóng thích ng vi  văn hóa doanh nghip. 

Ngoài ra công ty cũng t chc các bui hc rt có ích trong thc tế. Thông qua các bui hc v k năng giao tiếp trong kinh doanh, thu hiu khách hàng,… các nhân viên trong công ty s nhn thc được tm quan trng ca các mi quan h xã  hi, v s cm thông và thu hiu trong doanh nghip. Đng thi các nhân viên công ty cũng được hc hi thêm v k năng thuyết trình, son báo cáo, phương pháp làm vic hiu qu

Ngoài hot đng đào to, đ các nhân viên có th hiu rõ hơn v các b phn khác cũng như v sn phm ca SILKROAD, công ty đã t chc các chương trình kiến tp ti nhà máy TaeAn, nhà máy PyeongTaek, đây cũng chính là thi gian giúp cho các bn nhân viên mi xác đnh rõ Ước mơ, tương lai ca bn thânđ c gng thc hin được ước mơ đó. Thêm vào đó, công ty cũng t chc chương trình tư vn đ các đàn anh đàn ch vào trước có th tư vn cho đàn em vào sau nhng kinh nghim ca bả.

 

 

List
send mail