World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD T&D tổ chức Hội thảo kỹ thuật sản phẩm hóa học xây dựng và vật liệu sàn lần thứ 6 năm 2018 SILKROAD T&D|2018/04/26Vào ngày 22 tháng 3 năm 2018 va qua, SILKROAD C&T đã t chc <Hi tho k thut sn phm hóa hc xây dng và vt liu sàn ln th 6 năm 2018> ti khách sn LeWin.  Hi tho k thut ln này bt đu vi phn 1 là gii thiu công ty SILKROAD C&T, tiếp đó là gii thiu sn phm vt liu sàn UCRETE dùng cho nn công nghip cht lưng cao, vt liu sàn epoxy...

 

Tiếp đó phn 2 ca chương trình là biu din và d tic. Phn biu din được nhóm múa YunMyungHwa trình bày điu múa truyn thng Hàn Quc, tiếp đó là phn nhy hin đi đy sôi đng ca nhóm nhy G-Reyish. Sau khi phn ăn ti kết thúc là phn bc thăm trúng thưởng – phn được mi người mong ch nht. Ti phn bc thăm trúng thưởng công ty đã trao phn thưởng cho 3 v khách may mn nht.

Hi tho khoa hc k thut được t chc ln đu tiên vào tháng 11 năm 2015 đến nay đã được ln th 6 ti SungHwangri, hi tho chính là nơi đ các khách hàng ti các khu vc khác nhau cùng nhau giao lưu. Trong tương lai, SILKROAD T&D có kế hoch t chc thêm các hi tho k thut ti các khu vc khác nhau.

 

 

 

 

 

List
send mail