World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Tuyển thủ Cho Muyng Woo trở thành đại diện quốc qia thi đấu giải “Vô địch trẻ Carom 3 băng thế giới SILKROAD C&T|2018/08/06

 

Ngày 30, 31 tháng 7 va qua tuyn th Cho Myung Woo thuc đi thi đu Billiards ca SILKROAD đã dành chiến thng ti vòng loi tuyn th tr quc gia U22 đ tr thành đi din cho Hàn Quc tham gia gii vô đch tr Carom 3 băng  thế gii năm 2018. Tính đến năm ngoái, Cho Muyng Woo đã dành đưc nhng thành tích đang n như Vô đch năm 2016, Á quân năm 2014 và 2 ln vào t kết (năm 2013, 2017).

 

D kiến gii Vô đch tr Carom 3 băng thế gii năm 2018 s được t chc ti Izmir, Th Nhĩ K t ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 ti.

 

 

List
send mail