World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Lễ hội “Gia đình Taean 1 trái tim” lần thứ 10 SILKROAD T&D|2018/08/14

 

 

 

Ngày 11 tháng 8 va qua SILKROAD đã t chc l hi “gia đình Taean 1 trái tim” ln th 10 ti nhà máy Taean. Năm nay va tròn k nim 10 năm thành lp nên công ty đã t chc nhiu hot đng phong phú không nhng thu hút đưc cán b công nhân viên nhà máy Taean mà còn thu hút đưc s tham gia ca các gia đình, nhân viên t nơi khác, quan khách, ngưi dân lân cn cùng tham d.

 

S kin bt đu bng tic nướng BBQ. Các nhân viên ti nhà máy Taean, đ cm ơn các đng nghip và quan khách t nơi khác không qun đường xá xa xôi đến tham d ngày hi đã t tay chun b các món ăn t món ph đến món chính đ mi đng nghip cũng như khách tham d. Trong khong thi gian đó các đng nghiêp, do v trí đa lí làm vic khác nhau nên ít khi gp mđã tranh th thi gian trò chuyn, trao đi công vic to nên mt ba trưa vô cùng m áp.

 

Khi ba trưa gn kết thúc s kin chính ca l hi “biu din o thut” cũng được bt đu. o thut chim b câu, o thut biến hoa thành muôn vàn giy, o thut bài, khăn quàng ma thut đã nhn được s c vũ nhit tình t khán gi. Đc bit nhà o thut Oh Eun Young thông qua khăn quàng ma thut đã mag đến cho khán gi tiết mc bt ng, khi dòng ch “Chúc mng l k nim 10 năm l hi gia đình Taeanđược m ra khán gi cũng đã v tay nng nhit chúc mng cho ngày k nim l hi.   

 

Mi người va ăn đ ăn nh va chơi các trò chơi như bt chch, ném bóng nước, ném giày, th bóng bay... tiếng cười đùa nhum vàng c không gian l hi.

 

Khi đã tiến hành hu hết các hot đng ca l hi, l bế mc được bt đu. Trong l bế mc giám đc nhà máy Taean thuc SILKROAD T&D Choi Myung Sik đã gi li chào và li cm ơn đến quan khách tham d “Rt cm ơn các bn đng nghip, các quan khách không qun ngi đường xá xa xôi, cái nóng oi bc đến tham d l hi cùng chúng tôi. Cũng như dp k nim 10 năm này tôi mong mun các quý v quan tâm đến l hi hơn na đ chúng ta có th tham gia cùng nhau trong các dp k nim 20 năm, 30 năm”. Sau bài phát biu, l hi kết thúc.

 

Thông qua cơ hi ln này SILKROAD mong mun các thành viên trong công ty đã có thi gian vui v, to được nhiu k nim đp bên gia đình và hy vng nhng l hi như thế này s là nơi đ mi người hiu rõ, vui v bên nhau. Công ty cũng c gng đ không ch là k nim 10 năm, mà 20, 30 năm na hot đng vn được tiếp tc duy trì và phát trin.

 

 

 

List
send mail