World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD VINA tổ chức hội thảo khoa học kỹ thuật phụ gia bê tông lần thứ 4 năm 2018 SILKROAD VINA|2018/08/27 


Ngày 24 tháng 8 v
a qua, SILKROAD VINA đã t chc thành công hi tho “Khoa hc k thut và ph gia bê tông ln th 4 năm 2018” ti khách sn Lotte Legend Hotel Saigon.

 

Hi tho ln này có s tham d ca 230 khách mi đến t các ban ngành, các công ty xây dng, các nhà máy cu kin, trm trn khu vc tnh thành phía Nam bao gm thành ph H Chí Minh.

 

Phn 1 ca hi tho được m đu bng bài gii thiu công ty ca tng giám đc Cha Cheol Yong, tiếp đến là bài phát biu vng dng và k thut khác bit ca ph gia hóa hc thế hê PCE” ca tiến sĩ Kim Jung Sun. Và kết thúc phn 1 là bài phát biu “Ph gia hóa hc chuyên dùng cho cc PHC” ca tiến sĩ Ju Yeong Gil đã nhn được s quan tâm ca đông đo khách mi tham d.

 

Tiếp ni phn 1, phn 2 ca chương trình được bt đu bng phn trình din ca nữ ca sĩ - Diva M Linh, 1 trong 4 Diva ca làng nhc Vit. Tiếp đến là phn nâng ly khai tic ca phó ch tch Hip hi doanh nghip cc Vit Nam. Và kết thúc ba tic trưa là phn biu din K-POP Cover Dancer đy sôi đng ca nhóm nhc G.O.D vi s c vũ  nhit tình ca quan khách tham d. Phn bc thăm may mn đy hi hp vi các gii thưởng giá tr bao gm đin thoi i phone X, tivi Samsung 43inch, cp vé kh hi HCM - Phú Quc đã khép li bui hi tho và nhn được nhiu tán thưởng t khách hàng.

 

Thông qua hi tho ln này, SILKROAD mun tht cht mi quan h hp tác phát trin bn vng vi khách hàng cũng như chia s các xu hướng công ngh, thông tin trong lĩnh vc xây dng. Hi tho “Khoa hc k thut ph gia bê tông” được bt đu vào năm 2013, tri qua các ln 1, 2, 3 được t chc ti Hà Ni và ln th 4 này, cũng là ln đu  hi tho được t chc ti thành ph H Chí Minh. SILKROAD VINA, pháp nhân thca tp đoàn SILKROAD ti Vit Nam được thành lp vào năm 2017 đã vinh d đng ra t chc hi tho ln này. Theo d kiến, hi tho ln th 5 s được t chc vào ngày 15 tháng 9 ti ti khách sn Grand Plaza Hà Nội.

List
send mail