World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Khóa huấn luyện nâng cao năng lực cấp trưởng bộ phận năm 2018 SILKROAD|2018/09/05

 

 Khóa huấn luyện nâng cao năng lực cấp trưởng bộ phận năm 2018

 

 Khóa học nâng cao năng lực của các trưởng bộ phận được tổ chức tại Trung tâm Phát triển Nhân lực Osan Lotte ở Gyeonggi-do. Khóa học được tổ chức trong 2 ngày 3 đêm, từ thứ 5 ngày 30 tháng 8 đến thứ 7 ngày 1 tháng 9. Ở khóa học này các trưởng nhóm được đào tạo về “tự lãnh đạo bản thân”(quản lí bản thân), thông qua đó nâng cao năng lực giải quyết vấn đề, tư duy chiến lược, khả năng làm việc nhóm. Các trưởng bộ phận cũng đã trao dồi được nhiều kiến thức thông qua môn nhân văn học.

Trong bài giảng đầu tiên  về “tự lãnh đạo” nhằm giúp các trưởng bộ phận phát triển bản thân, trong thời gian được thiết kế các học viên được học cách quản lí bản thân và tạo mục tiêu cần hoàn thành.

 

  Hiểu về định nghĩa “tự lãnh đạo”

- Doanh nghip cần nhân tài, những người tự lãnh đạo (tự quản lý tốt bản thân)

- 5 năng lực cần của “tự lãnh đạo”

 

Phán đoán năng lực tự lãnh đạo (tự quản lý)

- Thông qua phán đoán bản thân có thể nắm bắt tiêu chuẩn quản lý bản thân.

 

Chiến lược tự quản lý để đạt được thành công

- Kỹ thuật hình thành Madal Art (Nghệ thuật Madal)

- Bảng mục tiêu 64 điểm được thực hiện bởi tuyển thủ Otani Shohei trong mùa cao điểm 1

  - Thiết lập mục tiêu thông minh

   → Specific [tính cụ thể]

   → Measurable [dự đoán khả năng]

   → Attainable [có thể đạt được ]

   → Realistic [tính thực tế]

   → Time limited [có quy định về thời gian]

 

  Bài học thứ 2 là bài giảng về khả năng làm vệc nhóm thông qua thực hiện nhiệm vụ.

 

Team Building

 -Thông qua thực hiện nhiệm vụ tăng khả năng làm việc nhóm cũng như gắn kết khoảng cách giữa đồng nghiệp.

 

Thứ 3 là bài giảng về sức mạnh kế hoạch chiến lược trong việc tạo nên thành quả của tổ chức

 

Hiểu về kế hoạch

- Hiểu rõ về khái niệm và quy trình lập kế hoạch

- Sự khác biệt giữa kế hoạch hoàn tốt và kế hoạch xấu

 

Thông qua phân tích hiện tượng phân tích nguyên nhân và mấu chốt vấn đề

- Học cách giải quyết vấn đề thông qua phân tích vấn đề

- Học cách thu thập thông tin

- Phân tích nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề rồi áp dụng các phương pháp phân tích và thực hành khác nhau

 

Tìm cách giải quyết

- Học phương pháp suy luận khái niệm để có thể truyền tải rõ ràng ý đồ của người lên kế hoạch.

- Học các kĩ năng cần thiết và các phương pháp tư duy để giải quyết vấn đề hiệu quả.

 

Trong bài giảng thứ tư, "Tăng cường khả năng giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng tư duy sáng tạo", một bài giảng về tư duy SCAMPER đã được tổ chức để nâng cao khả năng giải quyết vấn đề thông qua tư duy sáng tạo cho các học viên tham gia.

 

Tư duy sáng tạo cần cho doanh nghiệp

- Tài năng sáng tạo của các doanh nghiệp toàn cầu

- Phán đoán chỉ số sáng tạo

 

Giải quyết vấn đề theo cách sáng tạo

- thu thập và phát triển các ý tưởng theo cách tư duy sáng tạo.

  - Thực hành và học phương pháp tư duy SCAMPER 

   → Substitute [thay thế những thứ cơ bản bằng sự khác biệt]

   → Combine [kết hợp A&B]

   → Adapt [thử sửa đổi]

   → Modify, Minify, Magnify [thay đổi, rút gọn, lan tỏa]

   → Put to other use [thử đưa cái khác vào sử dụng]

   → Eliminate [thử loại bỏ]

   → Reverse, Rearrange [thử đảo ngược, sắp xếp lại]

 

Cuối cùng là một "Book Concert được dùng cho bài giảng đặc biệt" nhằm giúp các học viên trao dồi kiến thức cơ bản thông qua nhân văn học.

 

Tiêu đề: Đi dạo quanh thành phố

- Tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của Seoul, những thứ bên cạnh ta mà ta chưa được tìm hiểu.

 

Tác giả: Kwon Gi Bong

 

Nội dung

- Tác giả của 'Đi dạo quanh thành phố' trực tiếp giới thiệu lịch sử và văn hóa của Seoul

- Tiến hành một cuộc thảo luận về chủ đề của cuốn sách theo hình thức Book Concent

Ngoài ra, các trưởng bộ phận đã trải qua một khoảng thời gian ý nghĩa thông qua giáo dục nội bộ, môn đạo đức kinh doanh và tự thảo luận giữa các nhóm học.

                 

Mặt khác,hàng năm SILKROAD vẫn tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực của nhân viên và hiệu quả công việc thông qua các lớp học theo từng cấp nhân viên. Sau các lớp học cho các nhân viên, trợ lí, trưởng bộ phận tháng 11 tới SILKROAD dự định sẽ mở lớp học cho các Phó-Giám đôc bộ phận, kết thúc các đợt huấn luyện năm 2018​.

 

 

List
send mail