World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD T&D Tổ chức hội thảo công nghệ “Sản phẩm hóa học dùng trong xây dựng và vật liệu sàn lần th SILKROAD T&D|2018/09/13

 

Th 6 ngày 6 tháng 9 năm 2018 va qua hi tho công ngh “Sn phm hóa hc dùng trong xây dng và vt liu sàn ln th 7” đã din ra ti khách sn Interburgo thành ph Daegu, Hàn Quc.

 

Phn 1 ca hi tho được bt đu bng bài phát biu v s ra đi ca SILKROAD T&D, ngay sau đó là phn gii thiu sn phm mi ROADPOXY, sn phm được làm t vt liu sàn EPOXY ca SILKROAD , bên cnh đó bui hi tho cũng gii thiu các sn phm ca PASF, sn phm sàn công nghip cht lượng cao: UCRETE.

Phn 2 ca chương trình là Dinner Show. M đu là điu múa truyn thng mang nét đp ca văn hóa Hàn Quc được trình bày bi nhóm múa Yoon Myung Hwa, tiếp đến là phn biu din nhc Trot đy lôi cun đến t ch em song sinh WinK. Kết thúc Dinner Show, phn bc thăm may mn thêm thú v khi ban t chc tiến hành trao tng 3 phn quà ý nghĩa cho 3 khách hàng may mn nht được chn ngu nhiên trong tt c các khách hàng đến tham d hi tho.

 

SILKROAD T&D t chc hi tho công ngh ln đu tiên vào tháng 11 năm 2015 và đến nay đã tri qua 7 ln thành công rc r. Qua hi tho ln này, SILKROAD mong mun hiu rõ khách hàng hơn cũng như chia s nhng k thut khác bit cùng vi sn phm cht lượng đến khách hàng nhiu khu vc khác nhau.

Trong tương lai SILKROAD T&D s n lc gn kết các doanh nghip cùng lĩnh vc bng cách t chc các hi tho công ngh kết hp biu din ngh thut nhiu đa đim.

 

 

 

 

 

List
send mail