World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Tiêu đề : Buổi hòa nhạc năm mới trợ giúp thanh thiếu niên Taean lần thứ nhất mang tên “Đồng Hành” SILKROAD C&T|2008/03/31

 

 Bui biu din hòa nhc ‘đng hành’ đ tr giúp thanh thiếu niên Taean được t chc vào lúc 5 gi chiu ngày 23 tháng 03 năm 2008 ti nhà hát quc gia.

 

S kin ca hát âm nhc truyn thng này din ra cùng vi s quyên góp trong bui l. Thông qua s y thác ca qun Taean nhóm nhc Wonder Girls, nhng cô gái đi din ca Hàn Quc đã được vinh d tham gia trong s kin này.

 

Qu phát trin nhà hát quc gia, qu h tr đu tư xã hi và công ty SILKROAD C&T là nhng đơn v ch qun ca chương trình ca nhc này cùng vi s h tr ca qun Taean, SBS, qu h tr kinh tế Huyndai, công ty xây dng Daewoo, Công ty SK Telecom.

 

 

 

 

 

List
send mail