World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD T&D tổ chức 'Hội thảo kỹ thuật sản phẩm hóa học ngành xây dựng và vật liệu sàn lần thứ 8 nă SILKROAD T&D|2018/12/21

 

 

Ngày 29 tháng 11 năm 2018 va qua SILKROAD T&D đã t chc <Hi tho k thut sn phm hóa hc ngành xây dng và vt liu sàn ln th 8> ti khách sn Sheraton Seoul Palace Gangnam. Hi tho được bt đu bng phn 1 gii thiêu công ty SILKROAD T&D. Sau đó là phn gii thiêu sn phm sàn UCRETE ng dng trong ngành công nghip cht lượng cao và sn phm ROADPOXY và BASF.

phn 2 là phn d tic được s quan tâm ca đông đo các v khách mi. Phn này din ra vi phn trình din ca nhóm múa YunMyungHwa th hin được trn vn v đp tuyt vi ca Hàn Quc, sau đó là màn biu din vô cùng n tượng ca ging ca soprano Won Na Yeong. Sau khi phn tic kết thúc chính là phn được mong ch nht – bc thăm may mn. Nhng phn quà may mn đươc trao cho 3 v khách may mn nht.

SILKROAD T&D ln đu tiên t chc hi tho ln 1 vào tháng 11 năm 2015 và đến gi đã là ln th 8. Hi tho chính là nơi công ty cho thy nhng ưu tú v k thut và cũng là cơ hi đ giao lưu gia các doanh nghip ngành xây dng. Trong thi gian ti, SILKROAD T&D có kế hoch t chc thêm nhiu hot đng kết hp giao lưu v k thut và c văn hóa ngh thut, m rng giao lưu gia các doanh nghip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List
send mail