World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Giải thưởng Top xuất khẩu 30 triệu đô (Hiệp hội thương mại Hàn Quốc) SILKROAD C&T|2014/12/19  Ti s kin ngày thương mi ln th 51 vào tháng 12 năm 2014, SILKROAD C&T đã xut sc giành được gii thưởng Top xut khu 30 triu đô. SILKROAD đang ngày càng ln mnh th trường quc tế, đng thi s tiến hành chiến dch marketing nước ngoài mt cách đa dng bng cách t chc hi tho, tham gia hi ch trin lãm … đ có th nhn gii thưởng Top xut khu 50 triu đô trong tương lai.

 

List
send mail