World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Tổ chức thành công tốt đẹp concert Đồng Hành lần thứ 5 SILKROAD C&T|2015/03/09 

 

  Concert mang tên Đng Hành ln th 5 cùng vi SILKROAD C&T được t chc ngày 7/3/2015 ti nhà hát ln ca trung tâm văn hóa Sejong đã thành công tt đp.

   M màn bng màn biu din ca nhóm n tươi tr xinh đp Sistar, tiếp đó là s xut hin ca cp đôi anh em thiên tài âm nhc Akdong Musician, hoàng t nhc trot Park Hyun Bin, ca sĩ quc dân Kim Gun Mo, h đã gi tng cho khán gi nhng sân khu đy thú v.

   Concert ln này được chun b đ ng h cho ‘hot đng tình nguyn châu Phi ca thanh thiếu niên mm non ước mơ do b Tư pháp đng ra t chc, SILKROAD C&T là đơn v ch qun, báo Maeil Kyungje - kinh tế mi ngày tài tr, được  đng tài tr bi tp đoàn tín dng Shinhan và Theragen Extex.

   Đng thi, concert Đng Hành mà SILKROAD C&T t chc ln đu đ giúp đ cho thanh thiếu niên gương mu ca Taean đang phi chu nh hưởng ca s c tràn du bin Tây xy ra năm 2007, đến nay concert t thin đã bước sang ln th 5.

 ​ 

List
send mail