World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Thực hiện đối thoại và hội thảo nhân viên năm 2015 SILKROAD HANOI|2015/07/15 

  Chương trình đi thoi và hi tho nhân viên SILKROAD HANOI đã được t chc vào th by ngày 11 tháng 7 ti huyn đo Vân Đn, tnh Qung Ninh.

  Trong ngày đu tiên bàn lun sôi ni v ch đ mang tên ‘con người SILKROAD t hào’ đã được din ra. Tiếp theo là cuc thi tài năng, qua đó có th kim tra kĩ năng ca nhân viên cùng vi Team Building Game cũng kim tra được kh năng làm vic nhóm.

  Qua ngày th 2, cùng vi nhng bài phát biu súc tích v ch đ đã tho lun ngày hôm trước là l trao gii cho cuc thi tài năng cá nhân. Tiếp đến, ghé thăm Trúc Lâm thin vin, thăm ch hi sn vnh H Long… và kết thúc cuc hi tho nhân viên.

  Thông qua s kin ln này, các nhân viên tng tri qua thi gian bn rn ca công vic thường ngày được t hp li mt nơi và có th cùng nhau làm nên nhng kí c tuyt vi. SILRKROAD trong tương lai s tiếp tc kế hoch chun b nhiu chương trình s kin đa dng đ cho nhân viên có th to được nhiu k nim đp.

 ​ 

 

List
send mail