World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Phát hành tạp chí công ty số mùa thu 2015 vol.1 SILKROAD HANOI SILKROAD HANOI|2015/11/16 

  Tp chí công ty s mùa thu ln 1 ca SILKROAD HANOI đã được phát hành vào tháng 11.

  Tp chí ln này có ni dung chính v đ tài đc bit v tính cn thiết ca xây dng ngoài khơi và phát trin b bin Vit Nam vi ch đ ‘đ xut kĩ thut chng g d án ngoài khơi Vit Nam’ và ‘concert Đng Hành ln th 5’ tài tr cho hot đng tình nguyn châu Phi ca thanh thiếu niên mm non mơ ước được t chc thành công mĩ mãn Seoul tháng 3 năm 2015.

  Thêm vào đó, tp chí gii thiu v sn phm PCI3000 là cht gim nước AE hiu qu cao chng nước bin ăn mòn ca SILKROAD HANOI, phng vn cô ca sĩ Hari Won mang dòng máu lai Vit- Hàn đang giành được nhiu yêu mến Vit Nam, hay như bài kí s kiến trúc gii thiu Seoul thành ph giàu sc hp dn hoc có th tìm hiu thêm v “Kimchi” món ăn truyn thng ca Hàn Quc.

 ​ 

List
send mail