World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Hội thảo khoa học về sản phẩm hoá chất xây dựng và chất trợ nền năm 2015 SILKROAD T&D|2015/11/23

 


 

  SILKROAD T&D cùng vi BASF là doanh nghip hoá cht toàn cu vào th tư ngày 18 tháng 11 năm 2015 đã t chc thành công tt đp bui ‘hi tho khoa hc v sn phm hoá cht xây dng và cht tr nn năm 2015 ti khách sn JW Marriott đa ch Banpo-dong, Seocho-gu, Seoul.

  Trong phn 1, thc hin hi tho khoa hc bao gm thuyết trình v sn phm UCRETE là cht tr nn dùng cho sàn công nghip cht lượng cao, tiếp đến phn 2 là chương trình Dinner Show ca Hong Jin Young -  người được mnh danh là tiên  n nhc Trot cùng đoàn múa Yunmyunghwa - đoàn múa truyn thng Hàn Quc đang được SILKROAD tài tr.

  Mt khác, hi tho ln này kết hp văn hoá ngh thut và khoa hc kĩ thut nên đã giành được s hưởng ng nhit tình ca 100 người tham gia t các bên có liên quan đến ngành xây dng.

 ​ 

List
send mail